Uvećanje grudi – Pacijent 9

Pre procedure:
Posle procedure:
Uvećanje grudi - Pacijent 9

Uvećanje grudi - Pacijent 9

Uvećanje grudi - Pacijent 9

Uvećanje grudi - Pacijent 9

Uvećanje grudi - Pacijent 9

Uvećanje grudi - Pacijent 9