Uvećanje grudi – Pacijent 4

Pre procedure:
Posle procedure:
Uvećanje grudi - Pacijent 1
Uvećanje grudi - Pacijent 1