Uvećanje grudi – pacijent 9

Pre operacije:
Posle operacije:
Pacijent 23 - Pre uvećanja grudi
Pacijent 23 - nakon uvećanja grudi
Pacijent 23 -- pre uvećanja grudi
Pacijent 23 -- nakon uvećanja grudi
Pacijent 23 --- pre uvećanja grudi
Pacijent 23 --- Nakon uvećanja grudi