Uvećanje grudi – Pacijent 1

Pre procedure:
Posle procedure:
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3
Uvećanje grudi - Pacijent 3