Pacijent 22 – uvećanje grudi

Pre operacije:
Posle operacije:
Pacijent 22 - pre uvećanja grudi
Pacijent 22 - nakon uvećanja grudi
Pacijent 22 -- pre uvećanja grudi
Pacijent 22 - nakon uvećanja grudi