Korekcija bradavica i uvećanje grudi – Pacijent 12

Pre procedure:
Posle procedure:
Korekcija bradavica i uvećanje grudi - Pacijent 12
pacijent 12 - korekcija bradavica i uvećanje grudi
pacijent 12 - korekcija bradavica i uvećanje grudi
pacijent 12 - korekcija bradavica i uvećanje grudi