Abdominoplastika – Pacijent 3

Pre procedure:
Posle procedure:

 

Abdominoplastika - pacijent 3
Abdominoplstika - pacijent 3
Abdominoplastika - pacijent 3
Abdominoplastika - pacijent 3