Lip augmentation

Uvećanje usana – Pacijent 17:


Uvećanje usana – Pacijent 16:


Uvećanje usana – Pacijent 15:


Uvećanje usana – Pacijent 14:

Uvećanje usana – Pacijent 13:

Uvećanje usana – Pacijent 12:

Uvećanje usana – Pacijent 11:

Uvećanje usana – Pacijent 10:

Uvećanje usana – Pacijent 09:

Uvećanje usana – Pacijent 08:

Uvećanje usana – Pacijent 07:

Uvećanje usana – Pacijent 06:

Lip augmentation – Patient 05:

Lip augmentation – Patient 04:

Lip augmentation – Patient 03:

Lip augmentation – Patient 02:

Uvećanje usana – Pacijent 01: