Dr Nenad Stepić

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Eksperti estetske hirurgije

Dr Nenad Stepić

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Stručni konsultant Atlas opšte bolnice.

Obrazovanje:

  • Doktor medicinskih nauka, Vojnomedicinska akademija 2008.
  • Magistar medicinskih nauka, Vojnomedicinska akademija 2002.
  • Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije 1999.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1993.

Radno iskustvo:

  • Atlas opšta bolnica od 2015.
  • Načelnik Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine
  • Docent iz predmeta Plastična i rekonstruktivna hirurgija” 2011.
  • Asistent iz predmeta Plastična i rekonstruktivna hirurgija” 2003.
  • Odeljenski lekar u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine 1999.
  • Lekar na specijalizaciji u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine, Vojnomedicinska akademija 1995-1999.